Sự khác biệt giữa ngành Hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ phần mềm

Với khả năng “miễn dịch” với sự suy thoái kinh tế, nhóm ngành Công nghệ Thông tin với hai chuyên ngành chính là Hệ thống thông tin quản lýCông nghệ phần mềm luôn sở hữu những cơ hội việc làm siêu hot, siêu nhiều, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển không ngừng.

Hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ phần mềm đều liên quan đến công nghệ những chỉ Hệ thống thông tin quản lý lại tập trung vào cả quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp lẫn công nghệ thông tin. Dưới đây là bảng so sánh theo một số tiêu chí

Hệ thống Thông tin quản lý Công nghệ phần mềm
Định nghĩa Là ngành học nghiên cứu về con người, công nghệ, tổ chức và mối quan hệ giữa các yếu tố này Là ngành học nghiên cứu về những quy tắc công nghệ (engineering discipline) có liên quan đến tất cả các khía cạnh của quá trình sản xuất phần mềm
Khối kiến thức cơ bản Quản trị cơ bản, công nghệ thông tin cơ bản, ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh/quản trị Lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng và bảo mật
Chương trình đào tạo Cung cấp các kiến thức về các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ để thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin và phát hiện tri thức nhằm thiết kế, phát triển, vận hành, bảo trì và đánh giá các hệ thống thông tin. Cung cấp các kiến thức về các phương pháp, quy trình, kỹ thuật và công cụ trong việc phát triển phần mềm đặc biệt là phần mềm lớn và phức tạp; quản lý các dự án phần mềm, quản trị doanh nghiệp phần mềm.
Công việc chính Phân tích, thiết kế

Phân tích nghiệp vụ

Triển khai

Lập trình chương trình, ứng dụng

Nghề nghiệp Kỹ sư tư vấn, thiết kế, xây dựng, đánh giá và quản trị cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp & tổ chức, kỹ sư thiết kế, xây dựng và đánh giá các giải pháp (tích hợp) trong các doanh nghiệp & tổ chức.

 

Kỹ sư, trưởng nhóm phát triển phần mềm, xây dựng giải pháp và dịch vụ CNTT, kiến trúc sư, quản trị dự án, giám đốc kỹ thuật CNTT, sáng lập viên/quản lý doanh nghiệp CNTT tại các công ty trong và ngoài nước.
Mục tiêu Giúp cho hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn Xây dựng các phần mềm tối ưu nhất
Nhiệm vụ Làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ cho hệ thống thông tin Đưa ra hệ thống công nghệ thông tin theo yều của khách hàng
Tính chất Thiên về các hoạt động ứng dụng Khoa học

 

Kỹ năng cốt lỗi Phân tích và giải quyết vấn đề Logic
Chức danh công việc Chuyên viên phân tích/thiết kế
(Analyst/Designer)
Lập trình viên (Programmer)
Mục tiêu nghề nghiệp Quản lý tổ chức cấp cao
(Senior Organizational Manager)
Tổ trưởng/Giám độc bộ phận lập trình (Programmer Manager)