Ngành Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống Thông Tin có gì khác nhau?

Đây là 2 ngành học cùng thuộc một lĩnh vực nghiên cứu nhưng mỗi ngành lại tập trung vào các khía cạnh cụ thể và nghề nghiệp trong 2 ngành này cũng phân hóa rõ rệt.

Ngành Kỹ thuật phần mềm :

Ngành Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống Thông Tin có gì khác nhau?

Ngành Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống Thông Tin có gì khác nhau?

Ngành học này đào tạo ra kỹ sư phần mềm nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ phần mềm có khả năng :

Xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống phần mềm,

Phân tích thiết kế và quản lý các dự án phần mềm,

Phát triển phần mềm ứng dụng, các dự án web.

Phát triển các phần mềm nhúng, phần mềm mã nguồn mở để tích hợp vào các thiết bị chuyên dụng.

Tham gia vào các dự án sản xuất, gia công phần mềm trong nước và xuất khẩu.

Đây là chuyên ngành mà sinh viên theo học nhiều nhất, vì dễ kiếm việc làm.

Ngành Hệ thống thông tin (HTTT)

Đây  là một trong những ngành khá mới tại Việt Nam. Nhìn vào CNTT ai cũng biết nhiều đến Kỹ Thuật Phần mềm, hoặc Mạng máy tính, ít ai hình dung ngành này sẽ làm việc gì. Thường thì cái gì mới cũng tồn tại cơ hội và rủi ro. Và quan trọng vấn đề ra trường sẽ làm gì?

Khi học ngành HTTT, sinh viên này vừa được trang bị kiến thức về Công nghệ Thông tin, vừa học được các kiến thức về Kinh tế như : Kiến thức về Tài chính Kế toán, Quản trị Kinh doanh,… nhằm hiểu đúng được nhu cầu của doanh nghiệp trong việc phát triển các hệ thống thông tin.

Ngành Hệ thống thông tin là ngành mới

Ngành Hệ thống thông tin là ngành mới

Chỉ cần bạn có thể áp dụng tốt những kĩ năng của ngành HTTT đã được học, thì bạn có thể tìm các công việc làm sau khi bạn ra trường:

– Lập trình viên cơ sở dữ liệu;

– Quản trị viên hệ thống thông tin tại các cơ quan xí nghiệp;

– Tư vấn viên, thiết kế viên, cũng có thể làm lập trình viên phần mềm trong công ty phần mềm…

– Nhân viên chuyên trách ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý và phân tích dữ liệu tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan nhà nước, trung tâm nghiên cứu.

– Nhân viên kiểm định nghiệp vụ, hỗ trợ, triển khai các dự án.

– Giám đốc công nghệ thông tin

– Giảng viên giảng dạy tại các trung tâm tin học hoặc nâng cao trình độ sau đại học để trở thành giảng viên hệ thống thông tin quản lý tại các trường cao đẳng, đại học.