QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ? HỌC KỸ NĂNG NÀY Ở ĐÂU?

Lưu trữ thông tin là nhu cầu rất thông dụng trong cuộc sống của con người. Từ thời xa xưa con người đã biết sử dụng những vật dụng có sẵn để lưu trữ thông tin như in hình lên đá hay thân cây. Hiện nay, cơ sở dữ liệu được nhắc đến như là một tập hợp các thông tin được tổ chức theo một cấu trúc nhất định giúp máy tính có thể dễ dàng đọc thông tin, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa dữ liệu.

Lưu trữ thông tin là nhu cầu rất thông dụng trong cuộc sống của con người

Lưu trữ thông tin là nhu cầu rất thông dụng trong cuộc sống của con người

Quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm cài đặt, sao lưu, kiểm thử, giữ an ninh và làm những thay đổi cho cơ sở dữ liệu của công ty và duy trì vận hành của nó trên cơ sở hàng ngày. Do việc ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp khiến lượng dữ liệu cũng tăng lên nhanh. Chính vì vậy, trong mọi công ty và doanh nghiệp rất cần những nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu có kinh nghiệm để quản lý nó.

Tố chất của những người học Quản trị cơ sở dữ liệu

  • Về kỹ năng, ngoài kiến thức về quản trị database, các bạn còn phải biết về SQL, hệ điều hành (Linux, AIX, …), đặc biệt là hardware và network.
  • Thứ 2 là tính cẩn thận. Một nhà Quản trị cơ sở dữ liệu giỏi cũng không thể tránh được sai sót. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Trước khi muốn xóa dữ liệu, mình phải lưu dữ liệu cũ lại để chẳng may có sai sót thì vẫn còn dữ liệu cũ để phục hồi.
  • Cuối cùng là kỹ năng tự học, tự tìm kiếm thông tin. Chịu khó đọc tài liệu về Database để biết thêm những tính năng về hệ cơ sở dữ liệu mà mình đang dùng sẽ giúp ta xử lý được các yêu cầu phát sinh cho công việc được tốt hơn.

Học Quản trị cơ sở dữ liệu ở đâu?

Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều ngành học đã trở thành một vấn đề lớn mà bất cứ thí sinh, phụ huynh nào cũng đặt ra trước ngưỡng cửa đại học. Theo tôi, để chọn một ngành phù hợp thì chương trình đào tạo phải là điều đặt lên trên hết. Để làm được việc Quản trị cơ sở dữ liệu thì chúng ta nên chọn ngành Hệ thống thông tin vì chương trình giáo dục của ngành này nhằm cung cấp các kiến thức về công nghệ như cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình để sinh viên có đủ khả năng thiết kế, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức. Bên cạnh đó, ngành này cũng tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

Từ những thông tin vừa cung cấp, tôi tin chắc rằng các bạn đã trả lời được phần nào cho trăn trở học ngành gì để có thể làm việc trong vị trí Quản trị cơ sở dữ liệu? Tuy nhiên, để có được một sự lựa chọn phù hợp và ưng ý nhất thì phụ thuộc vào quyết định của các bạn.