Thơ thời amóc (sưu tầm)

Thơ thời amóc

Thơ thời amóc

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm.

Em yêu anh không hề gian dối.

Tình yêu chúng mình vô đối phải không anh.

Anh yêu em thì em yêu trở lại.

Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu.

Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá.

Đại tá nào chả có lúc về hưu.

1 canh 2 canh lại 3 canh

Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành

Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt

Bà xã gọi dậy : làm đi anh