Đại gia nào quan trọng nhất

Internet, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và điện. Ai quan trọng nhất?

Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:

Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tớ.

Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu.

Facebook: Tớ là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới.

Internet thấy vậy chen vào:

– Không có tớ, các cậu chẳng là gì cả.

Lúc ấy, điện mới thản nhiên lên tiếng:

– Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.