Một số hệ thống thông tin quản lý trong Kinh tế

Một nền kinh tế có phát triển hay không phụ thuộc rất nhiều và sự thành công của các doanh nghiệp. Và thành công của một doanh nghiệp với các mục tiêu đặt ra lại liên quan nhiều đến các quyết định của người làm công tác quản lý. Những quyết định sẽ được đưa ra một cách đúng lúc và hợp lý nếu người quản lý của thể nắm bắt hết các luồng thông tin và dữ liệu cả trong và ngoài doanh nghiệp ở hiện tại hay quá khứ. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng với một lượng thông tin khổng lồ thì việc đưa ra một quyết định sẽ tốn rất nhiều thời gian cho dù đó là một người quản lý dày dặn kinh nghiệm đi chăng nữa. Đó chính là lý do vì sao hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng trong công tác quản lý. Dưới đây là một số hệ thống thông tin quản lý thường thấy trong các doanh nghiệp.

Sử dụng các hệ thống thông tin quản lý đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp

  1. Hệ thống thông tin kinh doanh sản xuất: Hỗ trợ ra quyết định với những hoạt động phân phối và hoạch định các nguồn lực kinh doanh và sản xuất.

Trong đó, HTTT kinh doanh sẽ theo dõi dòng thông tin thị trường thông tin công nghệ và đơn đặt hàng của khách hàng, nhận thông tin sản phẩm từ HTTT sản xuất rồi phân tích và đánh giá để đưa ra các kế hoạch sản xuất phù hợp. Còn, HTTT sản xuất sẽ nhận kế hoạch từ HTTT kinh doanh quản lý thông tin nguyên vật liệu của các nhà cung cấp, theo dõi quá trình sản xuất, cập nhật thông tin và tính tổng chi phí của quá trình sản xuất cùng với thông tin sản phẩm để chuyển qua HTTT kinh doanh làm cơ sở xác định giá, chiến lược trong quá trình phát triển công ty

  1. Hệ thống thông tin Marketing: nhằm thỏa mãn các nhu cầu và ý muốn của khách hàng với các chức năng cơ bản như sau:

– Xác định khách hàng hiện tại,

– Xác định khách hàng tương lai,

– Xác định nhu cầu khách hàng,

– Lập kế hoạch phát triển sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng,

– Định giá sản phẩm và dịch vụ,

– Xúc tiến bán hàng,

– Phân phối sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng.

Người quản lý sẽ quản lý doanh nghiệp của mình dễ dàng hơn

  1. Hệ thống thông tin quản lý nhân sự có các chức năng như sau:

– Cung cấp các thông tin cho lãnh đạo để ra quyết định quản lý,

– Cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch dài và ngắn hạn về nguồn nhân lực,

– Cung cấp thông tin về bồi dưỡng nhân lực,

– Cung cấp thông tin về tiềm năng nguồn nhân lực để có cơ sở bổ nhiệm cán bộ,

– Cung cấp thông tin vê sự biển động của nguồn nhân lực…

  1. Hệ thống thông tin quản trị tài chính có các chức năng cơ bản như:

– Kiểm soát và phân tích điều kiện tài chính,
– Quản trị hệ thống kế toán,

– Quản trị quá trình lập ngân sách, vốn;

– Quản trị công nợ khách hàng, tính và chi trả lương,

– Quản lý quỹ lương, tài sản, thuế;

– Quản trị bảo hiểm tài sản và nhân sự;

– Hỗ trợ kiểm toán;

– Quản lý tài sản cố định, quỹ lương hưu và các khoản đầu tư;

– Đánh giá các khoản đầu tư mới và khả năng huy động vốn;

– Quản lý đồng tiền.