Cần kĩ năng nào để làm việc trong ngành “Big Data”?

Bài này viết nhằm mục đích phục vụ cho các bạn học ngành Big Data (BD) tham khảo kinh nghiệm  về vấn đề: Cần những kĩ năng gì khi nào việc trong ngành này?

Big data thường có hai nhánh nghề nghiệp chính liên quan:

– Data engineer

– Data scientist.

Data engineer: giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lưu trữ, xử lý dữ liệu, từ sử dụng công cụ nào, tổ chức hệ thống ra sao, biến đổi dữ liệu thế nào.

Data scientist / data analyst: giải quyết vấn đề liên quan đến phân tích, trích rút thông tin hữu ích từ dữ liệu, sử dụng dữ liệu để giải quyết bài toán được đặt ra.

4 Kỹ năng được yêu cầu của Big Data:

1.Kĩ năng thu thập dữ liệu (các kĩ năng quản trị cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu) để thu thập, định dạng, tổ chức và lưu giữ chúng trong cơ sở dữ liệu hay nhà kho dữ liệu.

2.Kĩ năng phân tích (kĩ năng toán học, thống kế và tích hợp) để phân tích những dữ liệu này và dịch chúng thành thông tin hữu dụng.

3.Kĩ năng diễn giải (kĩ năng quan sát doanh nghiệp, trực quan hoá, và đồ hoạ) để biểu diễn thông tin này trong các bài trình bày, đồ thị, sơ đồ hay độ đo được dùng trong OLAP (công nghệ cơ sở dữ liệu đã được tối ưu hóa cho truy vấn và báo cáo, thay vì xử lý giao dịch).

4.Kĩ năng kĩ năng toán học, thống kê và dự báo để tạo ra báo cáo dự báo, dự đoán.

BD là một  ngành rộng, đòi hỏi người trong lĩnh vực này phải trao dồi rất nhiều kiến thức, không chỉ trong lập trình, trong thuật toán, trong hệ thống, trong thống kê, mà còn trong cả các lĩnh vực mà họ đang áp dụng Big Data vào đó.

Ví dụ :

Nếu áp dụng Big Data vào ngành Quảng Cáo thì cần phải hiểu rõ các khái niệm về marketing,

Nếu áp dụng vào ngành y tế thì phải nắm được các khái niệm cơ bản của y học…